LÆS VORES HANDELSBETINGELSER

Alt omkring, hvad du skal være opmærksom på, inden du lejer en DJ til din fest hos os. 

lej en dj fra dj-udlejning

Aftalens betingelser:
– Aftalen er bindende og gældende fra det øjeblik, hvor der bekræftes på skrift fra kunden, at oplysninger er korrekte.
– Medmindre andet er aftalt udsendes faktura til betaling op til 2 uger i forvejen.
– I tilfælde af annullering af aftalen, skal dette ske senest 1 måned i forvejen for arrangementet.
Ved senere annullering end 1 måned forinden arrangementet afregnes med 50% af det samlede aftalte beløb.
Ved senere annullering end 7 dage forinden arrangementet afregnes med 100% af det samlede aftalte beløb.
– I tilfælde af COVID-19 eller dertil lignende hændelser, der lovgivningsmæssigt umuliggør afholdelse af arrangementet, annulleres aftalen på opfordring fra kunden med 1 times varsel.
– Medmindre andet er aftalt, er det forventeligt, at vi ankommer 1-2 timer i forvejen for det aftalte starttidspunkt og opsætter udstyr.
– Såfremt DJ’en er tilstedeværende inden for almindelig spisetid skal han bespises.
– Der skal være drikkevarer tilgængelige for DJ’en i løbet af arrangementet, eksempelvis vand/sodavand.
– Yderligere spilletid koster 395kr./halve time og afregnes direkte til DJ’en på aftenen.
– Kontrakten er indgået med forbehold for naturkatastrofer, krig eller terror.
– Ifald at kunden undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalens betingelser, er DJ’en berettiget til ikke at optræde.
– Kunden er til enhver tid ansvarlig for skader, der måtte pådrages gæster, DJ’en eller udstyr.
– Lejfesten ApS er ikke erstatningsansvarlig ved tilfælde af brand, vandskade eller funktionssvigt ved arrangementet.
– Hvis der ønskes røgmaskine er denne inklusive i tilbuddet. Det påhviler ene og alene kunden at undersøge eventuelle regler om brugen af røgmaskine på spillestedet og informere Lejfesten ApS herom, hvis dette ikke er tilladt eller med fare for at aktivere brandalarmer m.v..
– Vedr. ændringer til aftalens indhold informér da venligst i god tid til info@dj-udlejning.dk eller pr. telefon på 71 990 977.